konkret rådgivning och lösningsfokuserat stöd

 TA FÖRÄNDRINGEN I MÅL

Råd och stöd i varje steg av förändringsarbetet

Från idé till en ny och förändrad verklighet är vägen lång. För att lyckas göra rätt insats vid rätt tidpunkt för rätt människor underlättar det att dela upp förändringsarbetet i tre faser. I varje fas ska beslut fattas och aktiviteter genomföras för att komma i mål med förändringsprocessen.

Ett samarbete med Ledarskapsstudion gör det enkelt att förstärka företagets förändringskompetens precis där det behövs.

första fasen

Inför en förändring

Mycket ska bli tydligt och vara på plats innan arbetet med förändringen drar igång ute i organisationen.

I det här läget kan det kännas som att reseplanera utan karta. Risken för felbedömningar och att missa det väsentliga är därför stor.

Exempel på beslut och aktiviteter
– Resursplanera för förändringsarbete
– Göra förändringen begriplig
– Sponsorskap av förändringen
– Nuläge- och framtidsanalys
– Företagets förändringskultur
– Förändringskommunikation
– Utbildningsanalys och planering
– Arbeta med ADKAR mindset

andra fasen

Under själva förändringen

Fullt fokus på att genomföra planerade aktiviter för att hjälpa varje chef och medarbetare framåt på sin individuella förändringsresa.

Samtidigt är det här tiden för att tolka signaler, justera planer, lära sig av misstag och göra ärliga mätningar av rörelsen framåt. Och skapa kreativa lösningar för att hantera väntat och oväntat förändringsmotstånd.

Exempel på beslut och aktiviter

tredje fasen

När det nya ska bli vardag

En känslig tid

Exempel på beslut och aktiviter

Vilka är vinsterna med ett behovsorienterat  förändringsarbete?

 

Strukurerat förändringsabeteRiskhantering

Snabbt identifiera nödvändiga aktiviteter för att

Koll på vilka

Det går utmärkt att plocka in mig som förändringsrådgivaren i alla typer av förändringar som är beroende av att människor börjar tänka, göra och arbeta annorlunda än idag.

Som rådgivare kan jag vara med under förändringens alla tre faser eller vid ett tillfälle för ett avgränsat ämne.

Det här ingår i rådgivningen jag erbjuder:

Jag kommer ut till er, där förändringen sker.

Grupp  upp till 8 personer (skräddarsytt  andra möjligheter)

 

tjänster för framgångsrika förändringsabete

Handfast hjälp i förändringsarbete

Ledarskapsstudion erbjuder två lösningsorienterade tjänster. Båda med utgångspunkt i er verklighet och de behov som uppkommit inför eller mitt under ert förändringsarbete. Det finns konkret stöd och hjälp att få i alla typer av förändringar som är beroende av att människor börjar tänka, göra och arbeta annorlunda än de gör idag.

Rådgivning

Används under förändringens alla tre faser eller vid ett enstaka tillfälle för ett avgränsat ämne. 

rådgivningspaket

3 timmar

För ett mindre och avgränsat område i förändringsarbetet.

Rådgivningen sker enskilt eller i grupp med upp till 8 personer. Vi ses på plats hos er.

Inkluderat i rådgivningspaketet

  • 1 timmes uppstartsamtal online för den som är ansvarig hos er
  • Digitalt förberedelsematerial till alla som deltar vid rådgivningstillfället
  • 3 timmars rådgivning i förändringsarbete vid ett tillfälle

Pris: 8749 SEK

rådgivningspaket

12 timmar

För ett mindre och avgränsat område i förändringsarbetet.

Rådgivningen sker enskilt eller i grupp med upp till 8 personer. Vi ses på plats hos er.

Inkluderat i rådgivningspaketet

  • 1 timmes uppstartsamtal online för den som är ansvarig hos er
  • Digitalt förberedelsematerial till alla som deltar vid rådgivningstillfället
  • 3 timmars rådgivning i förändringsarbete vid ett tillfälle

Pris: 8749 SEK

rådgivningspaket

20 timmar

För ett mindre och avgränsat område i förändringsarbetet.

Rådgivningen sker enskilt eller i grupp med upp till 8 personer. Vi ses på plats hos er.

Inkluderat i rådgivningspaketet

  • 1 timmes uppstartsamtal online för den som är ansvarig hos er
  • Digitalt förberedelsematerial till alla som deltar vid rådgivningstillfället
  • 3 timmars rådgivning i förändringsarbete vid ett tillfälle

Pris: 8749 SEK

Skräddarsytt stöd under förändringar

Används under förändringens alla tre faser eller vid ett enstaka tillfälle för ett avgränsat ämne. 

När ni vill ha mer

Ac feugiat ante. Donec ultricies lobortis eros, nec auctor nisl semper ultricies. Aliquam sodales nulla dolor sit amet.

Ac feugiat ante. Donec ultricies lobortis eros, nec auctor nisl semper ultricies. Aliquam sodales nulla dolor sit amet.

Vilka är kriterierna för rådgivning?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed finibus nisi, sed dictum eros. Quisque aliquet velit sit amet sem interdum faucibus. In feugiat aliquet mollis etiam tincidunt ligula.

konkret rådgivning och lösningsfokuserat stöd

Frågor?

Du är varmt välkommen att ställa frågor  om Ledarskapsstudions tjänster och hur ett samarbete mellan oss skulle kunna fungera

Snabbast väg till lyckad förändring

När er return on investment är beroende av hur snabbt och skickligt era medarbetare börjar arbeta på nya sätt och gillar det.

Kontakt

Lotta Lindskog

0768-56 87 70