PROSCI CERTIFIERAD SEDAN 2014

Det handlar om timing, mod och behov

Ledarskapsstudions mission

 • Göra professionell förändringskompetens lättillgänglig för mindre och medelstora företag på sätt som passar det mindre bolagets behov
 • Alla chefer och medarbetare har rätt till kompetent genomförda förändringar oberoende bolagets storlek och bransch
 • Ingen ska behöva må dåligt av osäkerhet och okunskap kring att ta hand om medarbetare i förändring och säkra return on investment

Ledarskapsstudions värderingar

 • Nyfikenhet
 • Prestigelöshet
 • Trygghet

om ledarskapsstudions grundare

Det är nyfikenhet som gör mig till expert

Förändringsarbete behöver vara konkret, handfast och lösningsorienterat. När jag är ute och hjälper företag lyckas med förändringar ser jag snabbt var i förändringsarbetet förstärkningarna behövs. Det är 20 års nyfiket undersökande av ’hur blir förändring hållbar?’ som gett mig den erfarenhet av praktiskt förändringsarbete som jag nu bjuder mina kunder på.

Under mina 10 år på IKEA som förändringsledare i globala projekt såg jag hur svårt det var för många att omvandla förändringsteori till praktisk verklighet. Idag är det detta jag hjälper mina kunder med. Och som kund behöver du inte ens kunna förändringsterorin. Den har jag koll på!

Jag är noga med att hjälpa företag äga sin förändringsresa och ser ofta mitt uppdrag som en bakom-kulisserna-roll. Av erfarenhet vet jag också att välfungerande förändringsprocesser, som upplevs som smidiga ute i organisationen, innehåller en stor dos bakom-kulisserna-arbete i form av  tankearbete, strukturering, planering och förberedelser av aktiviteter, kommunikation och utbildningsmaterial.

Arbetar du inte med strukturerat förändringsarbete dagligen är det mycket att hålla koll på och sätta sig in i. Det är här min rådgivningstjänst kommer in. Genom att använda sig av min praktiska erfarenhet är det lättare att komma igång, göra rätt saker och komma i mål med förändringsarbetet. Och ha roligare under tiden.

lotta Lindskog, hjärups park

Använd Ledarskapsstudions kostnadsfria frågeverktyg för förändringsarbete.

PROSCI metodologi + ADKAR verktyg

Som certifierad i både Prosci metoden och ADKAR modellen ingår dessa båda  forskningsbaserade arbetssätt som en integrerad del i min rådgivning.

Vill ni få mer hjälp i det praktiska förändringsarbetet kan ni anlita mig även här. Som certifierad användare har jag licens att använda Prosci metodologin och ADKAR modellens omfattande digitala verktygslåda.

Idag är detta en av världens mest etablerade tillvägagångssätt för att genomföra ett förändringsarbete.

Utbildning och erfarenhet i korthet

 • 10 års globalt förändringsarbete på IKEA
 • Prosci certifierad inklusive ADKAR, 2014
 • ICF certifierad coach, 2016
 • Ledarerfarenhet privata och ideella sektorn
 • Utbildad hälsovetare, 120p inom pedagogik och hälsopromotion på individ- och organisationsnivå
 • Driver Ledarskapsstudion sedan 2018

Tanken bakom intromötet

Anledningarna är många bakom min inbjudan till ett kostnadsfritt 30 minuters intromöte tillsammans med mig. Här är tre:

 • Snabbt kunna bli trygg med att min förändringskompetens är rätt för er
 • Säkra att vi delar synsätt kring hur ett lyckat förändringsarbete ser ut
 • Få insyn i hur rådgivning och konkret stöd i förändringsarbete fungerar i praktiken

Vill du ses för att veta mer?

Behöver ni lyckas med förändringar?

Kontakta mig!

Snabbast väg till lyckad förändring

När er return on investment är beroende av hur snabbt och skickligt era medarbetare börjar arbeta på nya sätt och gillar det.

Kontakt

Lotta Lindskog

0768-56 87 70