Dag 7!

Det tar inte en en vecka innan det står klart. Den ena kombinationen av befintlig vana och den nya vanan, att dricka mer vatten, fungerar väldigt bra. 

Så bra att Lotta bestämt sig för att skrota en av de tre kombinationerna gammal vana + nya vana.

Klicka på play och hör Lotta berätta om slutsatsen efter bara en vecka.

vanecoachen tipsar

Nyfiken i en strut, när en vana vill titta ut

När du vill skapa en hållbar vana tillåt dig själv att vara nyfiken!

Gör så här

› Experimentera fram en ny vana. Testa tre olika sätt och fortsätt med det som fungerar bäst för dig.

› Räkna inte med att du hittar rätt från dag ett.

› Lägg ner tanken på att det ska bli perfekt från början.

› Utmana dig själv till öppenhet. Det kan finnas olika vägar att hitta fram till vanan du vill ha.